• ATRIUM Arkitekter er bygherrerådgiver for den Internationale højskole på dette projekt tegnet af URBAN Power.
  • Projektet er støttet af AP Møller fonden og omfatter udover en ny multisal og flere klasselokaler også et “underjordisk” musik og festafsnit.
  • Byggeriet udbydes som hovedentreprise i indbudt licitation, og ATRIUM rådgiver om alle tekniske og juridiske forhold både før under og efter byggeriet.
  • Byggeriet er planlagt til at stå færdigt til august 2021 hvor skolen iøvrigt fejrer sit 100 års jubilæum. Se mere om pojektet…

PROJEKT UDVIKLING
– Ide – potentialer, optimering
– gennemførelse
– kort og lang investering

MYNDIGHEDER
– kommuner og fredningsmyndigheder m.m..
– byggetilladelser, dispensationer.
– byplaner, lokalplaner.

ARKITEKTUR
– nybyggeri, renovering, restaurering.
– transformering, konvertering, spaceplanning.
– indretning, møblering, farvesætning